Oznámení

Dne 14.1.2017 se od 10:00 hodin v zasedací místnosti místních hasičů koná výroční črlenská schůze.

Program výroční členské schůze konané dne 14.1.2017

1) Úvod - přednesení rozpočtu na rok 2017 - předseda

2) ) Hospodaření za rok 2016 (nákup ryb, nákup maringotky, výstavba přístřešku, stavba udírny) - p. Klišik

3) ) Brigády - úprava ostrova, stavba udírny a WC, oprava maringotky, sečení trávy a její úklid, výsadba stromků, usazení laviček kolem rybníka, usazení informační tabule

4) Vize na rok 2017 - dokončení přístřešku a vybudování chatky pro společenské účely, zarybnění rybníka, výsadba stromků v severní části rybníka a s tím spojená úprava jeho okolí

5) Členský příspěvek na rok 2017

6) Plánované akce na rok 2017

7) Diskuse

Prodej povolenek na rok 2017

Prodej povolenek na rok 2017 bude uskutečněn ve dnech 28.1. a 4.2.2017 v salonku hospody na Radnici, vždy od 12:00 do 14:00 hodin.

Prodej zajišťuje pan Klišik

Brigády v roce 2017

Brigády v roce 2017 se konají vždy POSLEDNÍ sobotu v měsíci od 8:00 hodin po domluvě s p. Riedlem tel. 728078871. Brigády se budou konat v době od dubna do října.

Dětské rybářské závody

Dne 6.5.2017 se od 7:00 do 12:00 hodin  na našem rybníku uskuteční dětské rybářské závody. Prezentace soutěžících bude od 6:30 hodin u pana Pavla Riedra, který bude i garantem závodu a účastníky seznámí i s regulemi soutěže. Pokud závodník chytí mírového kapra, tak si jej může ponechat, jako odměnu za účast.

Občerstvení bude zajištěno  panem Marcelem Klišikem.

Předseda spolku: A.Šoltés


Noční rybolov

Dne 9.června 2017 pořádá náš klub noční rybolov na rybníku Blučiňák. Účastnit se mohou i nečlenové klubu. Startovné činí 200,- Kč. Sraz zájemců je v 17:00 hodin, zahájení je v 18:00 hodin a ukončení je 10.června v 06:00 hodin. První chycenou mírovou rybu si může každý účastník zasakovat.


Dne 24.6.2017 se od 6:30 hodin koná brigáda na rybníku Blučiňák. Křovinořezy (sekačky na trávu) a ruční nářadí sebou.

Povolení k vjezdu

Od července 2017 je na příjezdové cestě k rybníku Blučiňák nainstalována dopravní značka zakazující vjezd vozidel s dodatkovou značkou - k vjezdu je nutné mít povolení obecního úřadu Blučina. Povolenku pro členy spolku si lze vyzvednout v hospodě na Radnici. Povolenka musí být vždy ve vozidle viditelně umístěna.

Rybářské závody

Dne 9.9.2017 se od 6:30 do 14:00 hodin na našem rybníku uskuteční  otevřené rybářské závody (i pro nečleny spolku). Prezentace soutěžících je od 6:00 hodin. Startovné činí 200,-Kč. V souvislosti s touto akcí je v době od 5.9.2017 do 9.9.2017  vyhlášeno hájení ryb (zákaz rybolovu). 

Občerstvení bude zajištěno panem Marcelem Klišikem.

Předseda spolku: A.Šoltés

Neoficiální ukončení sezóny

Dne 14.10.2017 od 07:00 hodin pořádá Klub přátel vody Blučina na rybníku Blučiňák pro své členy neoficiální ukončení sezóny. Občerstvení je zajištěno.

Předseda spolku: A.Šoltés