Klub přátel vody Blučina vznikl v roce 2016, kdy byl na základě usnesení Krajského soudu v Brně zapsán pod spisovou značkou L21815, IČO 05169348, jako právní forma spolek. Náš rybářský spolek v podstatě vznikl z party nadšenců, kteří projevili zájem se podílet na rozvoji, údržbě a ochrany přírody a krajiny v oblasti obce Blučina. S tím je spojené vzdělávání členů a dalších osob, zejména pak mládeže v oblasti ochrany životního prostředí a sportovního rybolovu, jakož i osvětová činnost v těchto oblastech.

Po dohodě s obecním úřadem získal spolek do pronájmu na dobu neurčitou rybník Blučiňák, který se skládá ze dvou samostatných nádrží. Větší západní nádrž slouží k rekreačním účelům (koupání, rybolov). Na její východní straně se nachází malý ostrůvek. Menší východní nádrž má funkci mokřadu, v jejím středu se nalézá velký ostrov. Obě nádrže odděluje sypaná hráz. Ze severu a východu jsou nádrže obklopeny umělým zemním valem. Rybník je napájen ze Zlatého potoka, který protéká obcí Měnín. Je zde zřízen manipulační řád, který kontroluje obor životního prostředí. Pokud je ve Zlatém potoce málo vody je napájení rybníku regulováno, aby úsek od napájecího bodu do řeky Litavy  nezůstal bez vody. Celková plocha rybníka a výsadby činí 5,1 ha, z toho vodní plocha 3,6 ha. Plocha mokřadu a litorálu je 1,25 ha. Zásobní prostor rybníka je 29 350 m³. Hloubka kolísá v rozmezí 0,2 až 2,5 m.

Nejvyšším orgánem je členská schůze. Statutárním orgánem je rada, která se skládá z předsedy rady, místopředsedy rady a tří členů rady. Celkem má pět členů. Dále byla ustanovena kontrolní komise, která se skládá z předsedy komise, místopředsedy komise a jednoho člena komise, celkem má tři členy.